Informació rellevant

És requisit necessari per a l’adquisició dels productes que s’ofereixen en aquest lloc, que llegeixi i accepti els següents Termes i Condicions que es detallen. L’ús dels nostres serveis així com la compra dels nostres productes implica que vostè ha llegit i acceptat els Termes i Condicions del present document. Tots els productes que s’ofereixen en el nostre lloc web poden ser creats, cobrats, enviats o presentats per un lloc web de tercers i, en tal cas, estarien subjectes als seus propis termes i condicions. En alguns casos, per adquirir un producte, serà necessari el registre per part de l’usuari, amb ingrés de les seves dades personals i definició d’una paraula de pas.

L’usuari pot escollir i canviar la clau per al seu accés d’administració del compte en qualsevol moment, en cas que s’hagi enregistrat i sigui necessari per a la compra d’algun dels nostres productes. Nosaltres no n’assumim la responsabilitat en el cas que l’usuari informi a tercers de la seva clau d’accés.

Totes les compres i transaccions que es duguin a terme mitjançant aquest lloc web, estan subjectes a un procés de confirmació i verificació, el qual pot incloure la verificació de l’estoc i disponibilitat del producte, validació de la forma de pagament, validació de la factura (en cas que existeixi) i el compliment de les condicions requerides per la forma de pagament seleccionada. En alguns casos es podrà requerir una verificació mitjançant un correu electrònic.

Els preus dels productes oferts en aquesta botiga online són vàlids només en les compres realitzades en aquest lloc web.

Llicència

Mitjançant aquest web, es concedeix llicència per a que els usuaris utilitzin els productes que s’hi venen d’acord amb els Termes i Condicions que es descriuen en aquest document.

Ús no autoritzat

En el cas que apliqui (per a la venda de programari, plantilles o altres productes de disseny i programació) vostè no pot col·locar un dels nostres productes modificat o sense modificar, en un CD, lloc web o cap altre mitjà i oferir-lo per a la redistribució o la revenda de cap mena.

Propietat

Vostè no pot declarar propietat intel·lectual o exclusiva a cap dels nostres productes, modificat o sense modificar. Tots els productes són propietat dels proveïdors de contingut. En cas que no s’indiqui el contrari, els nostres productes es proporcionen sense cap termini de garantia expressa o implícita. En cap cas la nostra empresa es farà responsable de cap dany derivat d’un ús incorrecte o improcedent dels nostres productes.

Política de Reemborsaments

Com a norma general, no es fan reemborsaments dels productes un cop lliurats els mateixos. Els detalls que s’ofereixen són suficientment descriptius perquè el client entengui allò que està adquirint. Fem només excepció quan, per algun error, el producte no s’ajusta a la descripció.

No obstant, una comanda podrà ser anul·lada fins a 24 hores abans del lliurament. En aquest cas es reemborsarà la totalitat de l’import sempre i quan no es tracti d’un producte l’elaboració del qual no se n’hagi començat l’elaboració. En aquest cas, es retindrà el 40% de l’import pel perjudici ocasionat.

Comprobació antifrau

La compra del client pot ser ajornada per a la comprovació antifrau. També pot ser suspesa si es requereix una investigació més rigorosa, a fi d’evitar transaccions fraudulentes.

Privacitat

DAVID BRESCÓ ZAMORA, propietari de D TAST PASTISSERIA garanteix que la informació personal que vostè envia compta amb la seguretat necessària. Les dades informades no seran lliurades a tercers, excepte quan es requereixin mitjançant ordre judicial. No obstant, s’informarà a les empreses de transport de les dades estrictament necessàries per a poder fer l’entrega dels productes.

La propietat del lloc es reserva el dret de modificar aquests termes i condicions sense avís previ.

Català